Produkter

Virke

Då du restaurerar ett gammalt hus eller bygger nytt i gedigna material behöver du virke av specialdimensioner. Hos oss kan du bland annat beställa väggpaneler, blockade stockar, kilsågat virke och vildmarkspanel.

Hos oss kan du välja om du vill ha i tall eller gran.

Kom ihåg att extra långt virke måste beställas långt på förhand eftersom vi behöver ta hänsyn till din beställning redan vid avverkningen.

Kärnvirke / Kärnfuru

En specialitet hos oss är att vi sågar kärnvirke. Det är den inre delen av tallstammen som vuxit långsamt och innehåller hög halt av harts (kåda). Kärnvirke har mycket goda egenskaper att motstå röta och kan därmed ersätta tryckimpregnerat, vilket är en stor miljövinst!

Vill du bygga av virke från egen skog?

Till Hammarudda Såg kan du komma med egna stockar och få dem sågade enligt önskemål. Vi kan hantera träden som industrisågen inte klarar av, ända upp 70 centimeter i diameter. Vi har även vanligt konstruktionsvirke i begränsade mängder till salu.

Trägolv

Ett lokalproducerat, äkta trägolv är ett intressant alternativ då man renoverar eller bygger nytt.

Vi gör golv på beställning, både i furu och gran, både som rak- och kilsågat. Kilsågat kan även användas till innertak eller ytterpanel vid renovering av gamla hus eller nybyggnation i äldre stil.

Kilsågat betyder helt enkelt att man följer stockens avsmalning när man sågar.

Du kan beställa olika tjocklekar och bredder helt enligt önskemål som enbart sågat, eller om du vill även hyvlat och spontant.

Ett massivt golv lämpar sig bra även för golvvärme.

Utebord och -bänkar

Saknar du ett klassiskt stockbord? Vår standardmodell är det så kallade Hammaruddabordet, men gör också alternativ enligt kundernas önskemål.

I sortimentet finns även olika bord- och bänkkombinationer, plankbord, kryssbensbord, serveringsbord, och sittbänkar.

Massiva plankor

Vi har vanligtvis på lager massiva träplankor av olika träslag. Vi har lövträd som ask, al och björk, men även tall och gran. Plankorna kan vara upp till 60 cm breda och i olika tjocklekar. Vi erbjuder både kantade och okantade.

Vildmarkspanel

Okantade brädor som kan används både som ytter- och innerpaneler. Vi kan såga av de flesta trädslag – tall, gran, al, björk, ask och asp.
 

Övrigt

Ibland vet du kanske inte ens riktigt vad du söker i träväg. Då lönar det sig att höra av sig till oss! Vi har hjälpt kunder med allt från skärbrädor till kvarnvingar, kajakvirke till galeasbygge, och pallar till parkletter.