Produkter

Massiva plankor

Vi har vanligtvis på lager massiva träplankor av olika träslag. Vi har lövträd som ask, al och björk, men även tall och gran. Plankorna kan vara upp till 60 cm breda och i olika tjocklekar. Vi erbjuder både kantade och okantade.

Övrigt

Ibland vet du kanske inte ens riktigt vad du söker i träväg. Då lönar det sig att höra av sig till oss! Vi har hjälpt kunder med allt från skärbrädor till kvarnvingar, kajakvirke till galeasbygge, och pallar till parkletter.

Vildmarkspanel

Okantade brädor som kan används både som ytter- och innerpaneler. Vi kan såga av de flesta trädslag – tall, gran, al, björk, ask och asp.
 

Virke

Då du restaurerar ett gammalt hus eller bygger nytt i gedigna material behöver du virke av specialdimensioner. Hos oss kan du bland annat beställa väggpaneler, blockade stockar, kilsågat virke och vildmarkspanel.

Hos oss kan du välja om du vill ha i tall eller gran.

Kom ihåg att extra långt virke måste beställas långt på förhand eftersom vi behöver ta hänsyn till din beställning redan vid avverkningen.

Kärnvirke / Kärnfuru

En specialitet hos oss är att vi sågar kärnvirke. Det är den inre delen av tallstammen som vuxit långsamt och innehåller hög halt av harts (kåda). Kärnvirke har mycket goda egenskaper att motstå röta och kan därmed ersätta tryckimpregnerat, vilket är en stor miljövinst!

Vill du bygga av virke från egen skog?

Till Hammarudda Såg kan du komma med egna stockar och få dem sågade enligt önskemål. Vi kan hantera träden som industrisågen inte klarar av, ända upp 70 centimeter i diameter. Vi har även vanligt konstruktionsvirke i begränsade mängder till salu.